Afdruk

FLYERALARM PRO GmbH

Alfred Nobel St. 20
97080 Würzburg

T +49 (0)931 46584-0
F +49 (0)931 46584-1080

E-mail: info@flyeralarm.pro
BTW-ID. DE353801126

Register rechtbank Würzburg, HRB 16253

Algemeen directeur: Farid Mahmood

Verantwoordelijk volgens §18 lid 2 MStV: Farid Mahmood, Alfred-Nobel-Straße 20, 97080 Würzburg, Duitsland.

Consumentenarbitrage
De Europese Commissie biedt een portaal voor online geschillenbeslechting: http://ec.europa.eu/odr. Ons e-mailadres hiervoor is: info@flyeralarm.pro.
We zijn niet verplicht of bereid om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een arbitragecommissie voor consumenten.